Connect with us

ŞANLIURFA

TÜRKİYE’NİN AYNASI URFA,URFA’NIN AYNASI İSE VİRANŞEHİR’DİR

Published

on

İbrahim Özkan

Urfa Türkiye’nin siyasi örneklem kentidir. Sahip olduğu etnik, dinsel, mezhepsel, kültürel, sosyo-ekonomik faktörler ve siyasi yelpazedeki çeşitlilik itibariyle bir bütün olarak Türkiye ile neredeyse birebir benzerlikler taşımaktadır. Bu açıdan Urfa’daki seçim sonuçları Türkiye’deki seçim sonuçlarıyla çoğunlukla örtüşmektedir. Urfa’da Türk/Türkmen, Kürt, Zaza, Arap ve hatta Özbek kökenli insanlar yaşamakta, bu etnik yapılar beraberinde dilsel (Türkçe, Kürtçe, Zazaca, Arapça, Özbekçe) ve kültürel farklılıkları meydana getirmektedir.

Urfa’da Müslümanların yanısıra Ezidiler, Sünnilerin yanında Aleviler (Kısas köyü) yaşamakta, ekonomik açıdan gelir düzeyi en yüksekten en düşüğe kadar farklı gruplarda insanlar bulunmaktadır. Siyasi açıdan ise sağ partilerin ezici üstünlüğü sözkonusudur.

1950 yılında çok partili demokrasiye geçilmesini takiben yapılan seçimlerde Türkiye’de iktidara gelen partiler Urfa’da da birinci olagelmiştir. Denilebilir ki, Urfa’da birinci olan partiler genelde Türkiye’de de iktidar olmaktadır. Bu bakımdan Urfa Türkiye’nin siyasi aynası olarak görülebilir. 2019 mv seçimlerinden sonra Urfa’da belirgin bir siyasi değişim sözkonusudur.

Evvelen AKP ‘nin ana kalelerinden biri olagelen Urfa’daki seçmenlerin siyasi tercihlerinde bariz değişiklikler görülmektedir. Denilebilir ki, Urfa halkı ilk defa iktidardan ümidini kesmiş ve yönünü alternatif muhalif partilere dönmeye başlamıştır. Bu seçimler iktidardaki partinin değişeceğini güçlü bir şekilde işaret etmektedir.

Ancak muhalefet partilerinin dikkat etmesi gereken en önemli husus mv. adaylarının seçimidir. Belirlenecek mv adaylarının halkın sevdiği, güvendiği, dürüst, çalışkan, iş bilen ve iş bitirebilen kişiler arasından seçilmesi azami önem arz etmektedir. Yanlış adaylar kazanılacak seçimin kaybedilmesine yol açabilir.

Siyasi temsiliyet açısından maalesef ki Viranşehir her daim üvey evlat muamelesi görmüştür. Komşu ilçe Siverek her seçimde en az 7-8 Milletvekili ile temsil edilirken, 250 bin nüfuslu, farklı etnik, dilsel, kültürel, sosyo-ekonomik yapılara sahip Viranşehir’in payına ise en fazla 1 mv düşmüştür. Bu durum halkın siyaset müessesesine güvensizlik duymasına ve gelecekten yana umutsuzluğa kapılmasına sebebiyet vermiştir.

Muhalefet partilerimizin bu hususu dikkate almalarında yarar görülmektedir. Evvelen belirttiğimiz üzere, siyasi açıdan Urfa Türkiye’nin aynası, Viranşehir ise Urfa’nın aynası konumundadır. Viranşehir’de seçimi kazanan partiler Türkiye’de iktidar veya iktidar ortağı olmaktadır. Urfa ile ilgili alınacak kararlarda bu hususların göz önünde bulundurulmasında fayda mülahaza edilmektedir.