HABER AKIŞI

Kırk Hadis (40 Hadis) nedir? Diyanet Kırk Hadis nasıl okunur, sözleri?

 Tarih: 13-05-2019 18:00:00
Kırk Hadis (40 Hadis), yeryüzüne iyilik ve güzellik tohumları eken ve tüm insanlığı hoşgörüsüyle karşılayarak daima hayırlı ameller işlemeye yönelten Peygamber Efendimiz (S.A.V)'in ağzından dökülen mübarek sözlerden oluşmaktadır. İçerisinde birbirinden ehemmiyetli sözlerin yer aldığı Kırk Hadis (40 Hadis) nedir? Hak yolunda ilerleyen müslümanlara yol gösterici ve aydınlatıcı Kırk Hadis nasıl okunur, hadisi şerif sözleri?

Kırk Hadis (40 Hadis), kainata tüm mucizeleriyle ve eşi benzeri olmayan özellikleriyle gelerek Cenab-ı Hakk'ın imtihandan geçirdiği insanların bilerek veya farkında olmadan çeşitli hatalara sürüklenmesini ve yanlış işlere bulaşıp kötü amel işlemesini önlemek maksadıyla ağzından döküldüğü ışık tutan sözlerden ibarettir. Peygamberimiz (S.A.V)'in, kulların hayatının önemli bir parçası haline getirmesini ve her koşulda bu sözleri esas alarak uygulamasını istediği Kırk Hadis (40 Hadis), insanların Allah-u Teala'nın cennetine nail olmasını sağlayacak Kuran-ı Kerim'den sonra en önemli ikinci kaynak olarak karşımıza çıkmaktadır. Hem dünya hayatını Hz Muhammed (S.A.V)'in sözlerinde yer alan salih ameller doğrultusunda şekillendirmek hem de ahiret hayatına sağlam bir yatırım yaparak cenneti garanti altına almak isteyen kulların yararlanabileceği Kırk Hadis (40 Hadis) nedir? İslam Dininin temelini oluşturan ve şüphesiz kulların en hayırlı-doğru davranışlarda bulunarak yüce yaratıcının rızasını kazanmak noktasında muazzam bir fırsat tanıyan Kırk Hadis (40 Hadis) nasıl okunur, hadisi şerif sözleri? 

KIRK HADİS (40 HADİS) NASIL OKUNUR?

1- "Her doğan, İslâm fıtratı üzerine doğar. Sonra, anne-babası onu Hristiyan, Yahudi veya Mecusi yapar." 

(Buhârî, cenâiz 92; Ebû Dâvut, sünne 17; Tirmizî, kader 5)

2- "Müslüman, dilinden ve elinden Müslümanların emin olduğu kimsedir. Muhâcir de Allah'ın yasakladığı şeyleri terk edendir."

Buhari, Bedu'l-vahy, 4.

3- ''İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez.''

Müslim, Fedâil, 66; Tirmizî, Birr, 16

4- ''Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir.''

Tirmizî, İlim, 14.

5- ''İki göz vardır ki, cehennem ateşi onlara dokunmaz: Allah korkusundan ağlayan göz, bir de gecesini Allah yolunda nöbet tutarak geçiren göz.''

Tirmizî, Fedâilü'l-Cihâd, 12.

6- ''(Mü'min) kardeşinle münakaşa etme, onun hoşuna gitmeyecek şakalar yapma ve ona yerine getirmeyeceğin bir söz verme.''

Tirmizî, Birr, 58.

7- ''Bizi aldatan bizden değildir.''

Müslim, Îman, 164.

8- "Kim bir kavme benzerse, o da onlardandır."

(Ebû Dâvûd, Libâs, 4.)

9- "Allah, her işte ihsanı (güzel davranmayı) emretmiştir.''

(Müslim, Sayd ve Zebâih, 57.)

10- "Kul bir günah işlediği zaman kalbinde siyah bir nokta oluşur. Bundan vazgeçip tövbe ve istiğfar ettiği zaman kalbi parlar. Günahtan dönmez ve bunu yapmaya devam ederse siyah nokta artırılır ve sonunda tüm kalbini kaplar. Allah'ın (Kitabında) 'Hayır! Doğrusu onların kazanmakta oldukları kalplerini paslandırmıştır.' (Mutaffifîn, 83/14.) diye anlattığı pas işte budur."

(Tirmizî, Tefsîru'l-Kur'ân, 83.)

11- "Kim duyulsun diye iyilik yaparsa, Allah (onun bu niyetini herkese) duyurur. Kim gösteriş için iyilik yaparsa, Allah da (onun bu riyakârlığını herkese) gösterir."

(Müslim, Zühd, 48.)

12- "Mümin, yeşil ekine benzer. Rüzgâr hangi taraftan eserse onu o tarafa yatırır (fakat yıkılmaz), rüzgâr sakinleştiğinde yine doğrulur. İşte mümin de böyledir; o, bela ve musibetler sebebiyle eğilir (fakat yıkılmaz). Kâfir ise sert ve dimdik selvi ağacına benzer ki Allah onu dilediği zaman (bir defada) söküp devirir."

(Buhârî, Tevhid, 31.)

13- "Dua, ibadetin özüdür."

(Tirmizî, Deavât, 1)

14- ''Sizden birinin, bir lokması düştüğünde onu alsın, temizleyip yesin, şeytana bırakmasın."

[Müslim, Eşribe, 136]

15- "İyilik güzel ahlaktır; günah da içinde tereddüt uyandıran ve halkın bilmesini istemediğin şeydir."

[Müslim, el-Birrü ve's Sıle, 2553]

16- "Dünyada garip yahut yolcu ol."

[Buhârî, Rikak, babu kavlin Nebiyi, 11/199, 200]

17- "Kendisini ilgilendirmeyen şeyleri (mâlâyâniyi) terk etmesi, kişinin Müslümanlığının güzelliğindendir."

(Tirmizî, Zühd, 11.)

18- "İnsanların Allah'tan en uzak olanı, katı kalpli kimselerdir."

(Tirmizî, "Zühd",61)

19- ''Mizana ilk konacak amel güzel ahlak ve cömertliktir.''

(İhya C. 3 S. 116)

20- ''İşçiye ücretini, (alnının) teri kurumadan veriniz.''

İbn Mâce, Ruhûn, 4.

21- "Doğru olmayan birşey gördüğünüzde veya işittiğinizde, insanların heybeti, hakkı söylemekten sizi alıkoymasın."

[İmam Taberâni, Mu'cemu's-Sağir, 2/185.]

22- ''Hiçbiriniz kendisi için istediğini (mü min) kardeşi için istemedikçe (gerçek) iman etmiş olamaz.''

Buhari, İman, 7; Müslim, İman, 71.

23- ''Hiçbir baba, çocuğuna, güzel terbiyeden daha üstün bir hediye veremez.''

Tirmizi, Birr, 33.

24- ''Allah a ve ahiret gününe iman eden kimse, komşusuna eziyet etmesin. Allah a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikramda bulunsun. Allah a ve ahiret gününe iman eden kimse, ya hayır söylesin veya sussun.''

Buhari, Edeb, 31, 85; Müslim, İman, 74, 75.

25- "Kim evlenirse imanın yarısını tamamlamış olur; kalan diğer yarısı hakkında ise Allah'tan korksun!"

(Heysemî, IV, 252)

26- "Nikâh benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimle amel etmezse, benden değildir. Evleniniz! Zira ben, diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuz ile iftihar edeceğim. Kimin maddî imkânı varsa, hemen evlensin. Kim maddî imkân bulamazsa, nafile oruç tutsun. Çünkü oruç, onun için şehveti kırıcıdır."

(İbn-i Mâce, Nikâh, 1/1846)

27- "Âmâ'ya veya yol sorana yol göstermen, sadakadır. Güçsüz birine yardım etmen, sadakadır. Konuşmakta güçlük çekenin meramını ifade edivermen sadakadır."

(İbn Hanbel, V, 152, 169.)

28- "Kimin bir kız çocuğu dünyaya gelir de onu toprağa gömmeden, horlamadan ve üzerine erkek çocuğunu tercih etmeden yetiştirecek olursa Allah Teâlâ o kimseyi cennetine koyacaktır."

(Ahmed, Müsned,(Tah: Muhammed Şakir, Had. no: 1957), c. IV, s. 294)

29- "Allah'tan korkunuz; çocuklarınız arasında adaletli davranınız."

(Müslim, Hibât 13)

30- ''İslâm, güzel ahlâktır.''

(Kenzü'l-Ummâl, 3/17, HadisNo: 5225)

31- ''Bir müslümanın diktiği ağaçtan veya ektiği ekinden insan, hayvan ve kuşların yedikleri şeyler, o müslüman için birer sadakadır.''

(Buhârî, Edeb, 27; Müslim, Müsâkât, 7, 10.)

32- "Nefsimi elinde bulundurana yemin ederim ki, sizden biriniz ben ona babasından, çocuğundan ve bütün insanlardan daha sevimli olmadıkça iman etmiş olamaz."

Buhârî, Sahih, İman, 8; Müslim, Sahih, İman, 69.

33- "Ümmetimin içinden bana en şiddetli sevgisi olanlar, benden sonra gelip onlardan biri ehli ve malına karşılık beni görmek arzusunda olan insanlardır."

Müslim, Sahih, Cennet, 4. H.No; 12.

34- "Ümmetimin fesada uğradığı bir anda benim bir sünnetime yapışan için şehit sevabı vardır."

El-Heysemi, Mecmeu'z-Zevâid, c.1. s.172.

35- "Kim bana bir defa salavat-ı şerife okursa Allah Teala ona on salat eder."

Müslim, Sahih, Salat, 17. H.No; 408.

36- "Her kul öldüğü hal üzere dirilir."

[Müslim, Cennet 2878]

37- "Ölüyü üç şey takip eder: Ailesi, malı ve ameli. İkisi geri döner; biri kalır: Ailesi ve malı geri döner; ameli ise kalır."

[Buhârî, Rikak, 11/315]

38- "Namazda Fatiha suresini okumayan kimsenin namazı yoktur."

[Buhârî, Ezân 94; Müslim, Salât 34-37,( 394); Ebu Dâvud, Salât, 131-132 (822)]

39- "Gücünüzün yettiği ibadeti yapın. Zira siz usanmadıkça Allah usanmaz."

[Buhârî Teheccüd 3/31; Müslim Müsafirin, 785]

40- Alışveriş yapanlar meclisten ayrılmadıkları sürece muhayyerdirler. Eğer doğru konuşurlarsa alışverişlerinin bereketini görürler. Eğer bazı şeyleri saklarlarsa alışverişlerinin bereketi kaçar."

[Buhârî, Buyu', 1532]

  Kaynak: haber7.com
  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  DİĞER YAŞAM HABERLERİ
  GÜNDEM HABERLERİ
KHK’lılar sandığa böyle sızmış KHK’lılar sandığa böyle sızmış Yüksek Seçim Kurulu’nun İstanbul seçimlerini iptal gerekçesinde terör iltisakı n..
Başkan Erdoğan'dan 11 üniversiteye atama Başkan Erdoğan'dan 11 üniversiteye atama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 üniversiteye rektör atamasına ilişkin k..
Yeni askerlik sistemi teklifi kabul edildi Yeni askerlik sistemi teklifi kabul edildi AK Parti'li milletvekillerince TBMM Başkanlığına sunulan yeni askerlik sistemine..
Polisi alarma geçiren olay Polisi alarma geçiren olay Antalya Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü alanda tişörtünü ve ayakkabısını çık..
  SİYASET HABERLERİ
Erdoğan'a kafayı takan İsveç partisine muhteşem kapak! Erdoğan'a kafayı takan İsveç partisine muhteşem kapak! Avrupa Parlamentosu için Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtlığı ile oy topl..
YSK'nın gerekçeli kararına uzmanlardan ilk değerlendirmeler! YSK'nın gerekçeli kararına uzmanlardan ilk değerlendirmeler! İstanbul'daki yerel seçimlerin iptal edilmesinin ardından YSK gerekçeli kararını..
YSK açıkladı! İstanbul'da şüpheli oy sayısı YSK açıkladı! İstanbul'da şüpheli oy sayısı Yüksek Seçim Kurulu, iptal edilip yenilenmesine karar verilen İstanbul Büyükşehi..
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitim çalışanlarına düzenlenen iftar programında önemli ..
  SPOR HABERLERİ
Ozan'lı Stuttgart play-out maçında avantajı kaybetti Ozan'lı Stuttgart play-out maçında avantajı kaybetti Stuttgart, Bundesliga play-out mücadelesinde ağırladığı Union Berlin ile 2-2 ber..
Fenerbahçe Beko yarı final için avantajı aldı Fenerbahçe Beko yarı final için avantajı aldı Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Be..
Anlaşma sağlandı! G.Saray'a Süper Lig'den kaleci Anlaşma sağlandı! G.Saray'a Süper Lig'den kaleci Fernando Muslera'nın yanına uzun süredir bir yerli kaleci arayan Galatasaray'ın,..
Ajax'tan genç Türk futbolcuya profesyonel sözleşme Ajax'tan genç Türk futbolcuya profesyonel sözleşme Hollanda ekibi Ajax, altyapıda forma giyen 2003 doğumlu Türk futbolcu Naci Ünüva..
Henüz anket oluşturulmamış.
  • BUGÜN ÇOK OKUNANLAR
  • BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR
  • BU AY ÇOK OKUNANLAR
HABER ARŞİVİ
NAMAZ VAKİTLERİ
HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Yukarı